2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Geografia (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12091005 CARTOGRAFIA I. CARTOGRAFIA GENERAL Primer
Troncal 6
12091001 GEOGRAFIA FÍSICA I. GEOMORFOLOGIA Primer
Troncal 6
12091003 GEOGRAFIA HUMANA I. POBLACIÓ Primer
Troncal 6
12091102 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME Primer
Obligatòria 6
12091101 MÈTODES QUANTITATIUS EN GEOGRAFIA Primer
Obligatòria 6
12091006 CARTOGRAFIA II. CARTOGRAFIA TEMÀTICA Segon
Troncal 6
12091002 GEOGRAFIA FÍSICA II. CLIMATOLOGIA Segon
Troncal 6
12091004 GEOGRAFIA HUMANA II. GEOGRAFIA ECONÒMICA Segon
Troncal 6
12091103 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZACIÓ Segon
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12091107 EL MÓN ACTUAL I Primer
Obligatòria 6
12091007 GEOGRAFIA D'ESPANYA I Primer
Troncal 6
12091104 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA Primer
Obligatòria 6
12091108 EL MÓN ACTUAL II Segon
Obligatòria 6
12091008 GEOGRAFIA D'ESPANYA II Segon
Troncal 6
12091106 GEOGRAFIA FÍSICA. BIOGEOGRAFIA Segon
Obligatòria 6
12091105 GEOGRAFIA RURAL Segon
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12091009 GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA, CENTRAL I ORIENTAL Primer
Troncal 6
12091109 GEOGRAFIA DELS ESPAIS TURÍSTICS Primer
Obligatòria 6
12091110 GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
12091010 GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segon
Troncal 6
12091111 GEOGRAFIA URBANA Segon
Obligatòria 6
12091112 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Segon
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12092011 GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA Primer
Troncal 6
12092013 GEOGRAFIA HUMANA APLICADA I. GEODEMOGRAFIA Primer
Troncal 6
12092113 TÈCNIQUES I. TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ Primer
Obligatòria 6
12092012 GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA II. CLIMATOLOGIA I HIDROGEOGRAFIA Segon
Troncal 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segon
Obligatòria 6
12092014 GEOGRAFIA HUMANA APLICADA II. CIUTAT I PLANIFICACIÓ URBANA Segon
Troncal 6
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
12092116 GEOGRAFIA DE CATALUNYA Primer
Obligatòria 6
12092015 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I Primer
Troncal 6
12092017 TEORIA I MÈTODES DE LA GEOGRAFIA I Primer
Troncal 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segon
Obligatòria 6
12092016 ORDENACIÓ DEL TERRITORI II Segon
Troncal 6
12092018 TEORIA I MÈTODES DE LA GEOGRAFIA II Segon
Troncal 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12091203 GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 6
12091202 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Primer
Optativa 6
12091204 GEOGRAFIA DELS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS Primer
Optativa 6
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Primer
Optativa 6
12092228 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I Primer
Optativa 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primer
Optativa 6
12092224 TELEDETECCIÓ APLICADA A LA GEOGRAFIA Primer
Optativa 6
12092223 ANÀLISI DELS RISCOS NATURALS Segon
Optativa 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Segon
Optativa 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segon
Optativa 6
12091207 FOTOINTERPRETACIÓ Segon
Optativa 6
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12091205 HIDROGEOGRAFIA Segon
Optativa 6
12092229 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA II Segon
Optativa 6
12092225 PRÀCTIQUES EXTERNES Anual
Optativa 9
12092226 TREBALL D'INVESTIGACIÓ Anual
Optativa 9