2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Geografia (2001)
 Horaris de Teoria

Horaris a data 20/06/06. Si us plau, comproveu a internet que no hi ha cap modificació

PRIMER CURS

Primer Quadrimestre

1C1Q

Segon Quadrimestre

1C2Q

SEGON CURS

Primer Quadrimestre

2C1Q

Segon Quadrimestre

2C2Q

TERCER CURS

Primer Quadrimestre

3C1Q

Segon Quadrimestre

3C2Q

QUART CURS

Primer Quadrimestre

4C1Q

Segon Quadrimestre

4C2Q

CINQUÈ CURS

Primer Quadrimestre

5C1Q

Segon Quadrimestre

5C2Q