2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Geografia (2001)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12091005 CARTOGRAFIA I. CARTOGRAFIA GENERAL Primer
Troncal 6
12091001 GEOGRAFIA FÍSICA I. GEOMORFOLOGIA Primer
Troncal 6
12091003 GEOGRAFIA HUMANA I. POBLACIÓ Primer
Troncal 6
12091102 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME Primer
Obligatòria 6
12091101 MÉTODES QUANTITATIUS EN GEOGRAFIA Primer
Obligatòria 6
12091006 CARTOGRAFIA II. CARTOGRAFIA TEMÀTICA Segon
Troncal 6
12091002 GEOGRAFIA FÍSICA II. CLIMATOLOGIA Segon
Troncal 6
12091004 GEOGRAFIA HUMANA II. GEOGRAFIA ECONÒMICA Segon
Troncal 6
12091103 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZ. Segon
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12091107 EL MÓN ACTUAL I Primer
Obligatòria 6
12091007 GEOGRAFIA D`ESPANYA I Primer
Troncal 6
12091104 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D`INFORMACIÓ GEOGRÀFICA Primer
Obligatòria 6
12091108 EL MÓN ACTUAL II Segon
Obligatòria 6
12091008 GEOGRAFIA D`ESPANYA II Segon
Troncal 6
12091106 GEOGRAFIA FÍSICA. BIOGEOGRAFIA Segon
Obligatòria 6
12091105 GEOGRAFIA RURAL Segon
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12091109 GEOGRAFIA DELS ESPAIS TURÍSTICS Primer
Obligatòria 6
12091009 GEOGRAFIA D`EUROPA I: EUROPA NÒRDICA, CENTRAL I ORIENTAL Primer
Troncal 6
12091110 GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
12091010 GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segon
Troncal 6
12091111 GEOGRAFIA URBANA Segon
Obligatòria 6
12091112 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Segon
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12092011 GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA Primer
Troncal 6
12092013 GEOGRAFIA HUMANA APLICADA I. GEODEMOGRAFIA Primer
Troncal 6
12092113 TÈCNIQUES I. TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ Primer
Obligatòria 6
12092012 GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA II. CLIMATOLOGIA I HIDROGEOGRAFIA Segon
Troncal 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segon
Obligatòria 6
12092014 GEOGRAFIA HUMANA APLICADA II. CIUTAT I PLANIFICACIÓ URBANA Segon
Troncal 6
Cinquè Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
12092116 GEOGRAFIA DE CATALUNYA Primer
Obligatòria 6
12092015 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I Primer
Troncal 6
12092017 TEORIA I MÈTODES DE LA GEOGRAFIA I Primer
Troncal 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segon
Obligatòria 6
12092016 ORDENACIÓ DEL TERRITORI II Segon
Troncal 6
12092018 TEORIA I MÈTODES DE LA GEOGRAFIA II Segon
Troncal 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12092223 ANÀLISI DE RISCOS NATURALS Primer
Optativa 6
12091211 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL Primer
Optativa 6
12092231 ANTROPOLOGIA URBANA Primer
Optativa 6
12091208 APLICACIONS DELS SISTEMES D`INFORMACIÓ GEOGRÀFICA Primer
Optativa 6
12092232 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS Primer
Optativa 6
12091203 GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 6
12091202 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Primer
Optativa 6
12092219 GEOGRAFIA DELS PAÏSOS LLATINOAMERICANS Primer
Optativa 6
12092213 GEOGRAFIA POLÍTICA Primer
Optativa 6
12092228 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA I Primer
Optativa 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primer
Optativa 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segon
Optativa 6
12092221 CLIMATOLOGIA URBANA I DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Segon
Optativa 6
12091207 FOTOINTERPRETACIÓ Segon
Optativa 6
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12092215 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES II Segon
Optativa 6
12091204 GEOGRAFIA DELS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS Segon
Optativa 6
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Segon
Optativa 6
12091205 HIDROGEOGRAFIA Segon
Optativa 6
12092229 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D`ESPANYA II Segon
Optativa 6
12092225 PRÀCTIQUES EXTERNES Anual
Optativa 9
12092226 TREBALL D`INVESTIGACIÓ Anual
Optativa 9