2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Antropologia Social i Cultural (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12102008 ANTROPOLOGIA POLÍTICA Primer
Troncal 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
12102011 TÈCNIQUES I: TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ Primer
Troncal 6
12102102 TEORIA SOCIAL I Primer
Obligatòria 6
12102101 COMUNICACIÓ I CULTURA Segon
Obligatòria 6
12102006 ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS Segon
Troncal 6
12102009 ETNOLOGIA REGIONAL I Segon
Troncal 6
12102010 GEOGRAFIA HUMANA I DEMOGRAFIA Segon
Troncal 6
12102001 RELIGIÓ I VISIÓ DEL MÓN Segon
Troncal 6
12102007 TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12102004 ANTROPOLOGIA DE LA MEDICINA Primer
Troncal 6
12102002 ANTROPOLOGIA URBANA Primer
Troncal 6
12102003 PARENTIU, FAMÍLIA I MODERNITAT Primer
Troncal 6
12102014 PATRIMONI ETNOLÒGIC I NOVA MUSEOLOGIA Primer
Troncal 6
12102013 TEORIA I MÈTODES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Primer
Troncal 6
12102103 TEORIA SOCIAL II Primer
Obligatòria 6
12102012 TÈCNIQUES II: DISSENYS D'INVESTIGACIÓ Segon
Troncal 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
12102215 FILANTROPIA, ESTAT DEL BENESTAR I POLÍTIQUES PÚBLIQUES Primer
Optativa 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR Primer
Optativa 6
12102222 ANTROPOLOGIA FILOSÒFICA Segon
Optativa 6
12102210 ANTROPOLOGIA PSICOLÒGICA I PSIQUIATRIA CULTURAL Segon
Optativa 6
12102213 CULTURES D'EMPRESA Segon
Optativa 6
12102206 ESTAT, CIUTADANIA I MULTICULTURALISME Segon
Optativa 6
12102209 ETNOLOGIA DELS POBLES D'AMÈRICA Segon
Optativa 6
12102225 INTERCULTURALITAT I RELIGIÓ Segon
Optativa 6
12102205 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL Segon
Optativa 6
12102223 SOCIOLOGIA DEL CONEIXEMENT I DE LA CIÈNCIA Segon
Optativa 6
12102221 TEORIA DEL SÍMBOL Segon
Optativa 6