2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Publicitat i Relacions Públiques (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12111008 ESTÀNDARD ESCRIT DE LA LLENGUA CATALANA Primer
Troncal 6
12111010 ESTÀNDARD ESCRIT DE LA LLENGUA ESPANYOLA Primer
Troncal 6
12111014 HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ Primer
Troncal 6
12111001 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL Primer
Troncal 6
12111009 ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA Segon
Troncal 6
12111011 ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA ESPANYOLA Segon
Troncal 6
12111101 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
12111002 HISTÒRIA DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL EN L`ÈPOCA CONTEMPORÀNIA Segon
Troncal 6
12111003 TECNOLOGIA ÀUDIOVISUAL I DE LA XARXA Anual
Troncal 12
12111102 TEORIA I PRÀCTICA DE LA REDACCIÓ I LA LOCUCIÓ Anual
Obligatòria 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12111103 ESTRATÈGIES DISCURSIVES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ Primer
Obligatòria 4.5
12111107 INTRODUCCIÓ A LA CREATIVITAT PUBLICITÀRIA Primer
Obligatòria 4.5
12111013 TEORIES DE LA INFORMACIÓ I Primer
Troncal 4.5
12111106 DISSENY GRÀFIC I COMPOSICIÓ VISUAL Segon
Obligatòria 4.5
12111005 GÈNERES INFORMATIUS ESCRITS I ÀUDIOVISUALS I Segon
Troncal 4.5
12111104 TEORIES DE LA INFORMACIÓ II Segon
Obligatòria 4.5
12111004 TEORIA I TÉCNICA DEL LLENGUATGE ÀUDIOVISUAL (RÀDIO I TV) Anual
Troncal 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12111105 DISSENY MULTIMÈDIA I Primer
Obligatòria 4.5
12111007 DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA Primer
Troncal 6
12111108 IMATGE CORPORATIVA Segon
Obligatòria 6
12111109 PRÀCTIQUES EXTERNES I Segon
Obligatòria 4.5
12111006 GÈNERES INFORMATIUS ESCRITS I ÀUDIOVISUALS II Anual
Troncal 12
12111012 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES Anual
Troncal 12
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12112110 MÈTODES QUANTITATIUS EN INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Obligatòria 6
12112021 TEORIA I TÈCNICA DE LES RELACIONS PÚBLIQUES Primer
Troncal 6
12112019 FORMES DE MARKETING I PUBLICITAT I Segon
Troncal 6
12112016 PLANIFICACIÓ PUBLICITÀRIA I MITJANS PUBLICITARIS Segon
Troncal 6
12112015 CREATIVITAT PUBLICITÀRIA Anual
Troncal 12
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12112020 FORMES DE MARKETING I PUBLICITAT II Primer
Troncal 6
12112022 PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES EN L`ÀMBIT LOCAL Primer
Troncal 6
12112017 INVESTIGACIÓ DE MERCATS Segon
Troncal 6
12112111 PRÀCTIQUES EXTERNES II Segon
Obligatòria 6
12112018 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA Anual
Troncal 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12111213 COMUNICACIÓ DE CRISI I DE RISC Primer
Optativa 6
12112222 COMUNICACIÓ POLÍTICA Primer
Optativa 6
12112237 DRET DE LA PUBLICITAT Primer
Optativa 6
12111207 FOTOPERIODISME Primer
Optativa 6
12111208 GLOBALITZACIÓ, ECONOMIA I CANVIS SOCIALS Primer
Optativa 6
12111205 HISTÒRIA DE L`ÀUDIOVISUAL Primer
Optativa 4.5
12112230 PATROCINI I MECENATGE Primer
Optativa 6
12112225 PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ Primer
Optativa 6
12112226 SOCIOLOGIA DEL CONSUM Primer
Optativa 6
12111214 TALLER DE GABINETS DE COMUNICACIÓ Primer
Optativa 4.5
12111211 ANIMACIÓ ÀUDIOVISUAL Segon
Optativa 6
12111216 COMUNICACIÓ NO VERBAL Segon
Optativa 6
12112232 DIRECCIÓ D`ART Segon
Optativa 6
12112235 DISSENY MULTIMÈDIA II Segon
Optativa 6
12112239 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS Segon
Optativa 6
12111206 LA LLENGUA DELS MITJANS ÀUDIOVISUALS Segon
Optativa 4.5
12112227 TALLER DE CREATIVITAT Segon
Optativa 6
12112228 TEORIA DE LA IMATGE Segon
Optativa 6
12111212 TEORIA I CRÍTICA DEL FILM Segon
Optativa 4.5