2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Filologia Catalana (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12121006 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA I Primer
Troncal 6
12121007 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA II Segon
Troncal 6
12121001 LINGÜÍSTICA Anual
Troncal 12
12121003 LLATÍ Anual
Troncal 12
12121004 LLENGUA CATALANA Anual
Troncal 12
12121002 TEORIA DE LA LITERATURA Anual
Troncal 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12121102 LLATÍ VULGAR Primer
Obligatòria 6
12121010 LLENGUA ALEMANYA I Primer
Troncal 6
12121012 LLENGUA FRANCESA I Primer
Troncal 6
12121014 LLENGUA I LITERATURA GREGA I Primer
Troncal 6
12121009 MORFOLOGIA CATALANA Primer
Troncal 6
12121011 LITERATURA ALEMANYA I Segon
Troncal 6
12121013 LITERATURA FRANCESA I Segon
Troncal 6
12121101 LITERATURA ROMÀNICA Segon
Obligatòria 6
12121015 LLENGUA I LITERATURA GREGA II Segon
Troncal 6
12121103 QÜESTIONS SOBRE LA LITERATURA CATALANA DELS SEGLES XVI-XVIII Segon
Obligatòria 6
12121122 FONÈTICA I FONOLOGIA CATALANA Anual
Obligatòria 12
12121121 LLENGUA ESPANYOLA Anual
Obligatòria 12
12121016 LLENGUA I LITERATURA ANGLESA Anual
Troncal 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12121107 LINGÜÍSTICA ROMÀNICA I Primer
Obligatòria 6
12121119 LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEUS ORÍGENS Primer
Obligatòria 6
12121115 LITERATURA GREGA Primer
Obligatòria 6
12121117 LITERATURA LLATINA Primer
Obligatòria 6
12121108 LLENGUA ALEMANYA II Primer
Obligatòria 6
12121112 LLENGUA FRANCESA II Primer
Obligatòria 6
12121105 SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA Primer
Obligatòria 6
12121106 ETNOPOÈTICA Segon
Obligatòria 6
12121111 LITERATURA ALEMANYA II Segon
Obligatòria 6
12121120 LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEGLES D`OR Segon
Obligatòria 6
12121113 LITERATURA FRANCESA II Segon
Obligatòria 6
12121116 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Segon
Obligatòria 6
12121118 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segon
Obligatòria 6
12121104 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I Anual
Obligatòria 12
12121114 LLENGUA ANGLESA I Anual
Obligatòria 12
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12122017 GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA I Primer
Troncal 6
12122019 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA III Primer
Troncal 6
12122018 GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA II Segon
Troncal 6
12122020 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XIX Anual
Troncal 12
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12122021 SINTAXI CATALANA I Primer
Troncal 6
12122110 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II Segon
Obligatòria 6
12122022 SINTAXI CATALANA II Segon
Troncal 6
12122109 DIALECTOLOGIA CATALANA Anual
Obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
12122221 FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Primer
Optativa 6
12123243 FONÈTICA I FONOLOGIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA Primer
Optativa 6
12122216 HISTÒRIA DE LA NORMATIVA DE LA LLENGUA CATALANA Primer
Optativa 6
12121204 HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA Primer
Optativa 6
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
12122232 LLATÍ MEDIEVAL Primer
Optativa 6
12121208 MITOLOGIA CLÀSSICA Primer
Optativa 6
12123244 MORFOLOGIA DE L`ESPANYOL I Primer
Optativa 6
12122234 NARRATOLOGIA Primer
Optativa 6
12121203 TÈCNIQUES D`EXPRESSIÓ EN LLENGUA CATALANA Primer
Optativa 6
12121205 ANÀLISI DE TEXTOS LITERARIS CATALANS Segon
Optativa 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
12122224 INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES ESCÈNICS Segon
Optativa 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
12121206 MONOGRAFIES LITERÀRIES CATALANES Segon
Optativa 6
12122231 PRÀCTIQUES EXTERNES Segon
Optativa 6
12123245 SINTAXI DE L`ESPANYOL I Segon
Optativa 6
12123251 SINTAXI DE L`ESPANYOL II Segon
Optativa 6
12122213 USOS I REGISTRES DE LA LLENGUA CATALANA Segon
Optativa 6