2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Filologia Catalana (2001)
 Asignaturas

Primer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12121006 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA I Primero
Troncal 6
12121007 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA II Segundo
Troncal 6
12121001 LINGÜÍSTICA Anual
Troncal 12
12121002 TEORIA DE LA LITERATURA Anual
Troncal 12
12121003 LLATÍ Anual
Troncal 12
12121004 LLENGUA CATALANA Anual
Troncal 12
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12121009 MORFOLOGIA CATALANA Primero
Troncal 6
12121010 LLENGUA ALEMANYA I Primero
Troncal 6
12121012 LLENGUA FRANCESA I Primero
Troncal 6
12121014 LLENGUA I LITERATURA GREGA I Primero
Troncal 6
12121102 LLATÍ VULGAR Primero
Obligatoria 6
12121011 LITERATURA ALEMANYA I Segundo
Troncal 6
12121013 LITERATURA FRANCESA I Segundo
Troncal 6
12121015 LLENGUA I LITERATURA GREGA II Segundo
Troncal 6
12121101 LITERATURA ROMÀNICA Segundo
Obligatoria 6
12121103 QÜESTIONS SOBRE LA LITERATURA CATALANA DELS SEGLES XVI-XVIII Segundo
Obligatoria 6
12121016 LLENGUA I LITERATURA ANGLESA Anual
Troncal 12
12121121 LLENGUA ESPANYOLA Anual
Obligatoria 12
12121122 FONÈTICA I FONOLOGIA CATALANA Anual
Obligatoria 12
Tercer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12121105 SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA Primero
Obligatoria 6
12121107 LINGÜÍSTICA ROMÀNICA I Primero
Obligatoria 6
12121108 LLENGUA ALEMANYA II Primero
Obligatoria 6
12121112 LLENGUA FRANCESA II Primero
Obligatoria 6
12121115 LITERATURA GREGA Primero
Obligatoria 6
12121117 LITERATURA LLATINA Primero
Obligatoria 6
12121119 LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEUS ORÍGENS Primero
Obligatoria 6
12121106 ETNOPOÈTICA Segundo
Obligatoria 6
12121111 LITERATURA ALEMANYA II Segundo
Obligatoria 6
12121113 LITERATURA FRANCESA II Segundo
Obligatoria 6
12121116 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Segundo
Obligatoria 6
12121118 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segundo
Obligatoria 6
12121120 LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEGLES D`OR Segundo
Obligatoria 6
12121104 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I Anual
Obligatoria 12
12121114 LLENGUA ANGLESA I Anual
Obligatoria 12
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12122017 GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA I Primero
Troncal 6
12122019 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA III Primero
Troncal 6
12122018 GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA II Segundo
Troncal 6
12122020 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XIX Anual
Troncal 12
Quinto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12122021 SINTAXI CATALANA I Primero
Troncal 6
12122022 SINTAXI CATALANA II Segundo
Troncal 6
12122110 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II Segundo
Obligatoria 6
12122109 DIALECTOLOGIA CATALANA Anual
Obligatoria 12
Optativa
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12121203 TÈCNIQUES D`EXPRESSIÓ EN LLENGUA CATALANA Primero
Optativa 6
12121208 MITOLOGIA CLÀSSICA Primero
Optativa 6
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Primero
Optativa 6
12122221 FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Primero
Optativa 6
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primero
Optativa 6
12122234 NARRATOLOGIA Primero
Optativa 6
12123243 FONÈTICA I FONOLOGIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA Primero
Optativa 6
12123244 MORFOLOGIA DE L`ESPANYOL I Primero
Optativa 6
12122216 HISTÒRIA DE LA NORMATIVA DE LA LLENGUA CATALANA Primero
Optativa 6
12121204 HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA Primero
Optativa 6
12122232 LLATÍ MEDIEVAL Primero
Optativa 6
12121206 MONOGRAFIES LITERÀRIES CATALANES Segundo
Optativa 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Segundo
Optativa 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segundo
Optativa 6
12123245 SINTAXI DE L`ESPANYOL I Segundo
Optativa 6
12121205 ANÀLISI DE TEXTOS LITERARIS CATALANS Segundo
Optativa 6
12123251 SINTAXI DE L`ESPANYOL II Segundo
Optativa 6
12122224 INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES ESCÈNICS Segundo
Optativa 6
12122213 USOS I REGISTRES DE LA LLENGUA CATALANA Segundo
Optativa 6
12122231 PRÀCTIQUES EXTERNES Segundo
Optativa 6