2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Filologia Hispànica (2001)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12131006 LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEUS ORÍGENS Primer
Troncal 6
12131007 LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEGLES D'OR Segon
Troncal 6
12131002 LINGÜÍSTICA Anual
Troncal 12
12131001 LLATÍ Anual
Troncal 12
12131005 LLENGUA ESPANYOLA Anual
Troncal 12
12131003 TEORIA DE LA LITERATURA Anual
Troncal 12
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12131102 FONAMENTS DE L'ANÀLISI LITERÀRIA APLICADA A LA LLENGUA ESPANYOLA Primer
Obligatòria 6
12131122 FONÈTICA I FONOLOGIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA Primer
Obligatòria 6
12131009 LITERATURA ALEMANYA I Primer
Troncal 6
12131103 LLATÍ VULGAR Primer
Obligatòria 6
12131008 LLENGUA ALEMANYA I Primer
Troncal 6
12131010 LLENGUA FRANCESA I Primer
Troncal 6
12131012 LLENGUA I LITERATURA GREGA I Primer
Troncal 6
12131016 MORFOLOGIA DE L'ESPANYOL I Primer
Troncal 6
12131011 LITERATURA FRANCESA I Segon
Troncal 6
12131101 LITERATURA ROMÀNICA Segon
Obligatòria 6
12131013 LLENGUA I LITERATURA GREGA II Segon
Troncal 6
12131123 SINTAXI DE L'ESPANYOL I Segon
Obligatòria 6
12131121 LLENGUA CATALANA Anual
Obligatòria 12
12131014 LLENGUA I LITERATURA ANGLESA Anual
Troncal 12
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12131118 LINGÜÍSTICA ROMÀNICA I Primer
Obligatòria 6
12131108 LITERATURA GREGA Primer
Obligatòria 6
12131113 LITERATURA LLATINA Primer
Obligatòria 6
12131104 LLENGUA ALEMANYA II Primer
Obligatòria 6
12131106 LLENGUA FRANCESA II Primer
Obligatòria 6
12131115 ESPANYOL PARLAT Segon
Obligatòria 6
12131105 LITERATURA ALEMANYA II Segon
Obligatòria 6
12131107 LITERATURA FRANCESA II Segon
Obligatòria 6
12131109 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Segon
Obligatòria 6
12131114 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segon
Obligatòria 6
12131110 LLENGUA ANGLESA I Anual
Obligatòria 12
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12132018 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA Primer
Troncal 6
12132027 LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLES XVIII I XIX Primer
Troncal 6
12132020 LITERATURA HISPANOAMERICANA I. DE L'ÈPOCA COLONIAL AL MODERNISME Primer
Troncal 6
12132024 METODOLOGIA DE L'ANÀLISI LITERÀRIA APLICADA A LA LITERATURA ESPANYOLA Primer
Troncal 6
12132022 MORFOLOGIA DE L'ESPANYOL II Primer
Troncal 6
12132019 HISTÒRIA DE L'ESPANYOL D'AMÈRICA Segon
Troncal 6
12132023 SINTAXI DE L`ESPANYOL II Segon
Troncal 6
12132119 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
Cinquè Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12132028 LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: NOVEL·LA Primer
Troncal 6
12132021 LITERATURA HISPANOAMERICANA II. SEGLE XX Primer
Troncal 6
12132026 LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: POESIA Segon
Troncal 6
12132025 TEMES I GÉNERES DE LA LITERATURA ESPANYOLA Segon
Troncal 6
12132120 GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA Anual
Obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12131233 HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA Primer
Optativa 6
12131204 LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XVIII: NARRATIVA I ASSAIG Primer
Optativa 6
12132228 LITERATURA FRANCESA III Primer
Optativa 6
12132235 SEMÀNTICA Primer
Optativa 6
12132226 SOCIOLINGÜÍSTICA DE L'ESPANYOL Primer
Optativa 6
12131201 ANÀLISI DE TEXTOS POÈTICS ESPANYOLS Segon
Optativa 6
12132224 ANÀLISI PRAGMÀTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA Segon
Optativa 6
12132207 CRÍTICA TEXTUAL Segon
Optativa 6
12132210 EL MODERNISME A ESPANYA Segon
Optativa 6
12131254 ETNOPOÈTICA Segon
Optativa 6
12131218 LEXICOGRAFIA DE L'ESPANYOL Segon
Optativa 6
12132227 LLENGUA FRANCESA III Segon
Optativa 6
12132223 USOS I REGISTRES DE L'ESPANYOL Segon
Optativa 6