2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Filologia Hispànica (2001)
 Crèdits lliures

CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primer
Obligatòria 4.5
16051001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Primer
Troncal 6
12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
12102008 ANTROPOLOGIA POLÍTICA Primer
Troncal 6
12073204 ART DEL RENAIXEMENT ESPANYOL Primer
Optativa 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Primer
Optativa 6
278481 BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT Primer
4.5
12072115 CONSERVACIÓ I TEORIA DE LA RESTAURACIÓ Primer
Obligatòria 6
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
278284 CREACIÓ D'EMPRESES Primer
Segon
3
12142023 CULTURA DELS PAÏSOS DEL COMMONWEALTH I Primer
Troncal 6
12142024 CULTURES NORD-AMERICANES I Primer
Troncal 6
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
21011220 DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS Primer
Optativa 6
16051011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Primer
Troncal 6
12082015 EL MÓN ACTUAL I Primer
Troncal 6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
12122221 FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Primer
Optativa 6
12072013 FONTS DE LA HISTÒRIA DE L'ART I Primer
Troncal 6
12091009 GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA, CENTRAL I ORIENTAL Primer
Troncal 6
12091203 GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 6
12091202 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Primer
Optativa 6
12091110 GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Primer
Optativa 6
21011217 GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS Primer
Optativa 6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I Primer
Troncal 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
12072017 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I Primer
Troncal 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA Primer
Optativa 6
12072015 HISTÒRIA DEL CINEMA I Primer
Troncal 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL Primer
Optativa 6
11091205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Primer
Optativa 4.5
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
12141205 LLENGUA ALEMANYA III Primer
Optativa 6
21011014 MÀRQUETING TURÍSTIC Primer
Troncal 6
12121208 MITOLOGIA CLÀSSICA Primer
Optativa 6
12082253 ORÍGENS DE LA IDEA D'EUROPA Primer
Optativa 6
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Primer
Troncal 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primer
Optativa 6
12082231 PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Primer
Optativa 6
12082238 PROTOHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Primer
Optativa 6
12082240 PROTOHISTÒRIA DEL MEDITERRANI Primer
Optativa 6
11161007 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Primer
Troncal 6
16051008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Primer
Troncal 6
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Primer
Troncal 6
21011203 TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT Primer
Optativa 6
12072117 ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES Primer
Obligatòria 6
12092223 ANÀLISI DELS RISCOS NATURALS Segon
Optativa 6
278480 APLICACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Segon
4.5
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Segon
Optativa 6
12073221 ART I RELIGIÓ Segon
Optativa 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segon
Optativa 6
12122225 CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA Segon
Optativa 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segon
Obligatòria 6
16051203 DRET DE SOCIETATS Segon
Optativa 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
11161225 EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS Segon
Optativa 6
12072014 FONTS DE LA HISTÒRIA DE L'ART II Segon
Troncal 6
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12091010 GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segon
Troncal 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segon
Obligatòria 6
12091111 GEOGRAFIA URBANA Segon
Obligatòria 6
21011205 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ Segon
Optativa 6
21011214 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA Segon
Optativa 6
12091205 HIDROGEOGRAFIA Segon
Optativa 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Segon
Troncal 6
12072018 HISTÒRIA DE LA MÚSICA II Segon
Troncal 6
12072020 HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES II Segon
Troncal 6
12073231 HISTÒRIA DEL CINEMA ESPANYOL Segon
Optativa 6
12072016 HISTÒRIA DEL CINEMA II Segon
Troncal 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Segon
Optativa 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Segon
Optativa 6
11091019 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA DEFICIÈNCIA MENTAL Segon
Troncal 4.5
11091206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
12082250 LES DONES A L`EDAT MITJANA Segon
Optativa 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
16061207 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Segon
Optativa 6
11111104 MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Segon
Obligatòria 6
12072114 MUSEOLOGIA II Segon
Obligatòria 6
21011209 NOVES FORMES DE TURISME Segon
Optativa 6
11091013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11091011 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
12121118 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segon
Obligatòria 6
21011006 PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS Segon
Troncal 6
12072116 RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI CULTURAL Segon
Obligatòria 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR Segon
Optativa 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Segon
Troncal 6
11161108 TEORIES I SISTEMES CONTEMPORANIS EN PSICOLOGIA Segon
Obligatòria 4.5
12141014 LLATÍ Anual
Troncal 12
175171202 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Optativa 4.5
145202208 MODELS ANIMALS APLICATS A L'ESTUDI PSICOPATOLÓGIC I DE LES FUNCIONS COGNITIVES Únic anual
Optativa 4
145202104 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
115012109 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 20
145202203 VULNERABILITAT GENÈTICA, SUSCEPTIBILITAT I DIFERENCIES INDIVIDUALS A SUBSTÀNCIES NEUROACTIVES Únic anual
Optativa 4
 
 ASSIGNATURES INTERCAMPUS (+info)