2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Filologia Anglesa (2001)
 Asignaturas

Primer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12141001 LLENGUA ESPANYOLA Anual
Troncal 12
12141002 LLENGUA CATALANA Anual
Troncal 12
12141003 LLENGUA ANGLESA I Anual
Troncal 12
12141005 LINGÜÍSTICA Anual
Troncal 12
12141015 TEORIA DE LA LITERATURA Anual
Troncal 12
12141101 INTRODUCCIÓ A L`ANGLÈS ORAL I ESCRIT Anual
Obligatoria 12
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12141006 LECTURA CRÍTICA DE TEXTOS ANGLESOS I Primero
Troncal 6
12141008 LLENGUA ALEMANYA I Primero
Troncal 6
12141010 LLENGUA FRANCESA I Primero
Troncal 6
12141012 LLENGUA I LITERATURA GREGA I Primero
Troncal 6
12141102 EL SISTEMA DE SONS DE LA LLENGUA ANGLESA I Primero
Obligatoria 6
12141118 CULTURA DE LES ILLES BRITÀNIQUES I Primero
Obligatoria 6
12141007 LECTURA CRÍTICA DE TEXTOS ANGLESOS II Segundo
Troncal 6
12141011 LITERATURA FRANCESA I Segundo
Troncal 6
12141013 LLENGUA I LITERATURA GREGA II Segundo
Troncal 6
12141103 EL SISTEMA DE SONS DE LA LLENGUA ANGLESA II Segundo
Obligatoria 6
12141104 LLENGUA ALEMANYA II Segundo
Obligatoria 6
12141004 LLENGUA ANGLESA II Anual
Troncal 12
12141014 LLATÍ Anual
Troncal 12
Tercer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12141009 LITERATURA ALEMANYA I Primero
Troncal 6
12141106 LLENGUA FRANCESA II Primero
Obligatoria 6
12141108 LITERATURA GREGA Primero
Obligatoria 6
12141110 LITERATURA LLATINA Primero
Obligatoria 6
12141112 LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEUS ORÍGENS Primero
Obligatoria 6
12141114 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA I Primero
Obligatoria 6
12141116 ANÀLISI DELS GÈNERES TEXTUALS EN ANGLÈS Primero
Obligatoria 6
12141119 ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA Primero
Obligatoria 6
12141105 LITERATURA ALEMANYA II Segundo
Obligatoria 6
12141107 LITERATURA FRANCESA II Segundo
Obligatoria 6
12141109 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Segundo
Obligatoria 6
12141111 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segundo
Obligatoria 6
12141113 LITERATURA ESPANYOLA EN ELS SEGLES D'OR Segundo
Obligatoria 6
12141115 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA II Segundo
Obligatoria 6
12141117 TRADUCCIÓ ANGLESA I Segundo
Obligatoria 6
12141120 INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA ANGLESA Anual
Obligatoria 12
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12142016 GRAMÀTICA ANGLESA I Primero
Troncal 6
12142023 CULTURA DELS PAÏSOS DE LA COMMONWEALTH I Primero
Troncal 6
12142024 CULTURES NORD-AMERICANES I Primero
Troncal 6
12142017 GRAMÀTICA ANGLESA II Segundo
Troncal 6
12142121 LITERATURES EN LLENGUA ANGLESA D`ÀFRICA, EL CARIB I L'ÍNDIA Segundo
Obligatoria 6
Quinto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12142018 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA Primero
Troncal 6
12142020 LITERATURA ANGLESA DEL S. XIX Primero
Troncal 6
12142022 LITERATURA DELS ESTATS UNITS DE NORD-AMÈRICA I Primero
Troncal 6
12142019 VARIACIÓ EN LA LLENGUA ANGLESA Segundo
Troncal 6
12142021 LITERATURA ANGLESA DEL S. XX Segundo
Troncal 6
Optativa
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
12141202 TÈCNIQUES D'EXPOSICIÓ ORAL EN ANGLÈS Primero
Optativa 6
12141205 LLENGUA ALEMANYA III Primero
Optativa 6
12142210 TRADUCCIÓ ANGLESA II Primero
Optativa 6
12142214 FONÈTICA ANGLESA Primero
Optativa 6
12142217 SEMÀNTICA ANGLESA Primero
Optativa 6
12142221 LITERATURA D`IRLANDA Primero
Optativa 6
12142230 CULTURA DELS PAÏSOS DE LA COMMONWEALTH II Primero
Optativa 6
12142233 LITERATURA ALEMANYA CONTEMPORÀNIA I Primero
Optativa 6
12142238 SINTAXIS ALEMANYA I Primero
Optativa 6
12142240 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ALEMANYA I Primero
Optativa 6
12142242 TRADUCCIÓ ALEMANYA I Primero
Optativa 6
12142244 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS ALEMANYS I Primero
Optativa 6
12141201 TÈCNIQUES DE REDACCIÓ EN LLENGUA ANGLESA Segundo
Optativa 6
12141203 LITERATURA ANGLESA I ESTUDIS CULTURALS Segundo
Optativa 6
12141204 CULTURA DE LES ILLES BRITÀNIQUES II Segundo
Optativa 6
12141206 LLENGUA ALEMANYA IV Segundo
Optativa 6
12142207 METODOLOGIA DE L`ENSENYAMENT DE L`ANGLÈS Segundo
Optativa 6
12142222 TEORIA LITERARIA ANGLOAMERICANA Segundo
Optativa 6
12142225 LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA DE CANADÀ, AUSTRÀLIA I NOVA ZELANDA Segundo
Optativa 6
12142227 CURS MONOGRÀFIC DE LITERATURA ANGLESA I Segundo
Optativa 6
12142234 LITERATURA ALEMANYA CONTEMPORÀNIA II Segundo
Optativa 6
12142236 CULTURA ALEMANYA II Segundo
Optativa 6
12142241 HISTÒRIA DE LA LLENGUA ALEMANYA II Segundo
Optativa 6
12142243 TRADUCCIÓ ALEMANYA II Segundo
Optativa 6
12142213 REDACCIÓ PROFESSIONAL EN ANGLÈS Segundo
Optativa 6
12142232 GRAMÀTICA ALEMANYA Anual
Optativa 12
12142237 GRAMÀTICA SUPERIOR ALEMANYA Anual
Optativa 12