2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Periodisme (2004)
 Assignatures
  DRET DE LA INFORMACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura DRET DE LA INFORMACIÓ Codi 12152001
Ensenyament
Periodisme (2004)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
9 6 3 Troncal Segon Anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Public
Coordinador/a
CASADO CASADO, LUCIA
Adreça electrònica aitana.delavarga@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
neus.oliveras@urv.cat
Professors/es
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
CASADO CASADO, LUCIA
OLIVERAS JANE, NEUS
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura té com a objecte l’anàlisi dels trets bàsics del sistema jurídico-polític, de la regulació constitucional del dret i de la llibertat d’informació i de l’estudi de la normativa relativa als diferents mitjans de comunicació.