2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Periodisme (2004)
 Assignatures
  COMPAGINACIÓ I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESSES
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura COMPAGINACIÓ I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESSES Codi 12152007
Ensenyament
Periodisme (2004)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 1.5 3 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Comunicacio
Coordinador/a
PAMIES MARTORELL, JOAN MARIA
Adreça electrònica joanmaria.pamies@urv.cat
Professors/es
PAMIES MARTORELL, JOAN MARIA
Web
Informació rellevant