2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Periodisme (2004)
 Assignatures
  PERIODISME DEL SEGLE XX A ESPANYA I CATALUNYA
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura PERIODISME DEL SEGLE XX A ESPANYA I CATALUNYA Codi 12152009
Ensenyament
Periodisme (2004)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Comunicacio
Coordinador/a
FERRE PANISELLO, MARIA TERESA
Adreça electrònica teresa.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRE PANISELLO, MARIA TERESA
Web
Informació rellevant