2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Periodisme (2004)
 Assignatures
  TÈCNIQUES LITERÀRIES APLICADES AL PERIODISME
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura TÈCNIQUES LITERÀRIES APLICADES AL PERIODISME Codi 12152213
Ensenyament
Periodisme (2004)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
ARITZETA ABAD, MARGARIDA
Adreça electrònica margarida.aritzeta@urv.cat
Professors/es
ARITZETA ABAD, MARGARIDA
Web
Informació rellevant