2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Periodisme (2004)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12152101 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L'ACTUALITAT PERIODÍSTICA Primer
Obligatòria 4.5
12152006 INFODISSENY Primer
Troncal 6
12152103 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA Primer
Obligatòria 4.5
12152102 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL EN LES SOCIETATS AVANÇADES Segon
Obligatòria 4.5
12152008 OPINIÓ PÚBLICA Segon
Troncal 6
12152009 PERIODISME DEL SEGLE XX A ESPANYA I CATALUNYA Segon
Troncal 4.5
12152004 PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ DE PROGRAMES D'ACTUALITAT Anual
Troncal 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12152007 COMPAGINACIÓ I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESSES Primer
Troncal 4.5
12152005 CREACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ Segon
Troncal 6
12152003 PERIODISME D'OPINIÓ Segon
Troncal 4.5
12152104 PRÀCTIQUES EXTERNES Segon
Obligatòria 6
12152001 DRET DE LA INFORMACIÓ Anual
Troncal 9
12152002 PERIODISME ESPECIALITZAT EN ENTORNS MULTIMEDIA Anual
Troncal 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12152201 COMUNICACIÓ POLÍTICA Primer
Optativa 6
12152203 GESTIÓ DE PROJECTES MULTIMÈDIA Primer
Optativa 6
12152210 PATROCINI I MECENATGE Primer
Optativa 6
12152211 PSICOLOGIA DE LA PERCEPCIÓ Primer
Optativa 6
12152213 TÈCNIQUES LITERÀRIES APLICADES AL PERIODISME Primer
Optativa 6
12152202 DISSENY MULTIMÈDIA II Segon
Optativa 6
12152216 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS Segon
Optativa 6
12152206 INNOVACIÓ EN FORMATS AUDIOVISUALS Segon
Optativa 6
12152217 PERIODISME ESPECIALITZAT II Segon
Optativa 6
12152215 TEORIA DE LA IMATGE Segon
Optativa 6