2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA Codi 12204005
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
BONET DONATO, MARIA
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Adreça electrònica coral.cuadrada@urv.cat
maria.bonet@urv.cat
Professors/es
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
BONET DONATO, MARIA
Web
Descripció general L’assignatura introdueix als alumnes en els aspectes més destacats de les formacions socials de l’edat mitjana, així com les seves manifestacions culturals per tal que l’alumne tingui la formació bàsica del període per a fixar els coneixements posteriors que aporta el grau d’història. Es tracta d’una introducció al període que prepondera el coneixement de les estructures de llarga durada, com són les socials o culturals acompanyades del coneixement de l’estructura econòmica. Concretament, en aquesta matèria l’alumne establirà el coneixement dels grans processos socials de manera general i aprendra a valorar les diferents expressions culturals – artístiques, literàries, intel•lectuals i populars – com a font principal per a la introducció a la societat medieval.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent