2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El professor introduirà el programa de l'assignatura, donarà les normes per fer els treballs, el llistat dels seminaris que es faràn, la forma d'obtindre i treballar els textos recomanats i les pautes a seguir durant el curs.
Seminaris Cada setmana es tractarà un tema relacionat amb la història del cinema i de la fotografia d'actualitat o de reforç del temari en forma de seminari, mitjançant conferència o visionat de films
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Es donarà a través del moodle o la fotocopiadora cada setmana els temes bàsics de la història del cinema i la fotografia.
Pràctiques de camp/sortides S'assistirà a diverses projeccions i debats que es faran durant aquell quatrimestre d'entre la programació de l'Aula de Cinema, justificant l'assistència. A més es farà una sortida al Museu del Cinema de Girona.
Atenció personalitzada S'atendran i resoldran tots els dubtes i problemes plantejats pels alumnes sobre el temari de l'assignatura, seminaris i els treballs pràctics tant en hores de despatx com a l'aula.