2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A4
A7
C3
Es realitzarà una prova consistent en 30 preguntes sobre el temes vist a classe. 30%
Pràctiques de camp/sortides
A4
B4
B5
C2
S'assistirà a diverses projeccions i debats que es faran durant aquell quatrimestre d'entre la programació de l'Aula de Cinema, justificant l'assistència. A més es farà una sortida al Museu del Cinema de Girona. 30%
Proves objectives de tipus test
A7
Es realitzarà una prova consistent en 40 preguntes sobre el temari donat als alumnes. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria es realitzarà de la mateixa manera que la primera: una prova objectiva de tipus test amb preguntes sobre el temari i els seminaris (70%) més les pràctiques (30%).