2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA ANTIGA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries L'assignatura es divideix en dos blocs, Grècia i Roma. La primera sessió de cada bloc serà una introducció a l'assignatura, metodologia, fonts d'informació i avaluació. Es realitzarà al primer dia de classe
Sessió Magistral Classes teòriques presencials.
Pràctiques de camp/sortides Obligatòries. Consistiran en la visita a museus, exposicions i/o jaciments arqueològics relacionats amb el temari de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es tractaran fonts històriques i literàries que facin referència a temes tractats a l'assignatura. Els alumnes hauran de conèixer l'àmbit geogràfic d'estudi i saber-lo representar sobre un mapa.
Atenció personalitzada Es procurarà que els alumnes tinguin un tracte directe amb el professorat per solucionar els problemes derivats del seu ensenyament en aquesta assignatura