2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA ANTIGA
   Fonts d'informació
Bàsica

Considerem essencial el coneixement dels recursos electrònics a disposició dels alumnes, que es poden consultar a la biblioteca de la Facultat de Lletres.

Bibliografia.

BLÁZQUEZ, J.M.; LÓPEZ MELERO, R.; SAYAS, J. J. (1989): Historia de Grecia antigua. Ed. Cátedra. Madrid.

FINLEY, M.I. (1980): Los griegos en la antigüedad. Ed. Labor.

HORNBLOWER, S. (1985): Historia de las civilizaciones clásicas. El mundo griego (479-323 a.C.). Ed. Crítica, Barcelona.

LOZANO, A. (1992): El mundo Helenístico. Ed. Síntesis.

MORKOT, R. (1996): The Penguin Atlas of Ancient Greece. Ed. Penguuin Books, London.

                  (1999): Atlas de la Grèce antique. Ed. Autrement, Paris.

OSBORNE, R. (2001): La formación de Grecia (1200-479 a.C.). Ed. Crítica, Barcelona

OSBORNE, R. (2002): La Grecia clásica. Ed. Crítica, Barcelona

POMEROY, S.; BURNSTEIN, S.; DONLAN, W.; TOLBERT, J. (2002): La antigua Grecia. Historia política, social y cultural. Ed. Crítica, Barcelona.

RUZÉ, F., AMOURETTI, M.C. (1987) El mundo griego antiguo, Ed. Akal, Madrid

ALFÖLDY, G. (1987) : Historia social de Roma.  Alianza Editorial. Madrid.

CHRISTOL, M.; NONY, D. (1988) :  De los origenes de Roma a las invasiones bárbaras. Ed. Akal. Madrid.

GARNSEY, P.; SALLER, P. (1991): El imperio romano. Economía, sociedad y cultura. Ed. Crítica, Barcelona.

GRANT, Michael (2002) Atlas Akal de Historia Clásica. Del 1700 a.C al 565 d.C., Ed. Akal, Madrid.

GRIMAL, P. (1981) Diccionario de Mitología Griega y Romana, Ed. Paidós, Barcelona.

KOVALIOV, S.I. (1973) : Historia de Roma. Ed. Akal. Madrid.

A.A.V.V. (1991) : Historia de las mujeres en Occidente. La Antigüedad, Ed. Taurus, Madrid.

ROLDAN, J.M. (1995): Historia de Roma. Ediciones Universidad de Salamanca.

ROSTOVTZEFF, M.I. (1972): Historia social y económica del Imperio Romano. (2 vols.) Editorial Espasa- Calpe. Madrid.

Complementària , www.culture.gr/, ,
, www.ypai.gr/atlas/defaut_uk.asp, ,
, www.perseus.tufts.edu, ,