2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA MODERNA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.
 A2 Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la contemporaneïtat.
Coneix l'estructura diacrònica de la història.
Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de la història.
 A8 Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
 B5 Actua constructivament per afrontar els conflictes de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient