2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA MODERNA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A6
A11
B3
B4
Comentari de mapes, textos i pel·licules de temàtica històrica. Treball d'arxiu 45%
Proves mixtes
A1
A2
Dues proves , una a meitat de quadrimestre i l'altra al final. L'alumnat desenvoluparà dues qüestions de resposta àmplia a triar d'entre tres (70%) i tres preguntes relacionades amb uns textos que s'indicaran (30%). Per aprovar el curs s'han d'aprovar o assolir la mitjana de les dues proves (la nota mínima d'una de les proves ha de ser 4). 50%
Altres  

Assistència i participació

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria l'alumnat desenvoluparà dues qüestions de resposta àmplia a triar d'entre tres (70%) i tres preguntes relacionades amb uns textos escollits pel professor a inici de curs (30%).
Els treballs proposats s'hauran de presentar igualment. per tant es manté la distribució de percentatges de les diferents metodologies.