2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in History (2008)
 Subjects
  HISTORY OF AMERICA
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) HISTORY OF AMERICA Code 12204109
Study programme
Bachelor's Degree in History (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department History and History of Art
Coordinator
CASANOVAS CODINA, JOAN
E-mail joan.casanovas@urv.cat
Lecturers
CASANOVAS CODINA, JOAN
Web http://http://www.historia.urv.cat/ca/professorat/historia-damerica/
General description L'assignatura "Història d'Amèrica" ofereix una visió panoràmica de la història d'Amèrica Llatina i el Carib (però incloent tot el continent), des de l'època precolombina fins la fi de la Guerra Freda. Prestarà especial atenció a la incidència en les formes de jerarquització social al continent Americà, i en l'aparició i transformació de l'Estat. El curs es dividirà en tres etapes (precolombina, colònia, i republicana), i dos punts de ruptura (la Conquesta i la Independència). Estudiar la base precolombina de la societat llatinoamericana, permetrà entendre la Conquesta com una ruptura, però a la vegada també com una continuïtat del món precolombí. A continuació examinarem ràpidament el període colonial posant especial atenció a les diverses formes de treball (ja sigui lliure o no lliure), les estructures socials que derivaren d'aquestes relacions, i els mecanismes de control i administració colonials. La Independència de les colònies iberoamericanes continentals s'ha de veure com la conseqüència d'un procés iniciat per les èlits americanes en una doble direcció: a) l'ampliació del mercat atlàntic, b) aturar polítiques metropolitanes que erosionessin la seva posició oligàrquica. L'anàlisi de l'etapa republicana se centrarà en la construcció dels nous estats al segle 19, i l'entrada de les classes mitjes i populars a la política de masses al segle 20. A més, referent a quest darrer segle, examinarem l'impacte dels EE.UU. a la regió fins la fi de la Guerra Freda. OBJECTIUS: El curs té per objectiu que l'alumnat copsi els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició de l'etapa colonial a la contemporània, així com la consolidació dels Estats americans. És objectiu primordial que l'alumne desenvolupi la capacitat interpretativa analítica i crítica, més enllà de la simple acumulació de dades.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.