2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA D'AMÈRICA
   Continguts
Tema Subtema
1.- Presentació del curs Importància de l'estudi de la història d'Amèrica.
2.- L'Amèrica pre-colombina, La Conquesta i l'etapa colonial. Períodes paleo-indi, arcaic, "formatiu" i de les grans civilitzacions.
Conquesta i colonització d'Iberoamèrica: demografia, administració, societat i economia.
L'expansió colonial nord-europea.
3.- L'era de les revolucions atlàntiques El reformisme iberoamericà del segle XVIII.
Les revolucions "Americana" i "Haitiana".
Les independències iberoamericanes.
4.- Amèrica llatina després de la Independència Exportacions i oligarquies.
El món de la plantació esclavista.
Les hisendes i les comunitats agrícoles.
Modernització i abolició al Brasil.
Imperialisme espanyol i esclavitud al Carib.
Mèxic al s. XIX: desordre i progrés.
5.- La Revolució Mexicana La caiguda del Porfiriat.
La guerra revolucionària.
La consolidació de la Revolució Mexicana.
6.- El "Nou Imperi" i Amèrica Llatina De l'esfera britànica a la dels EE.UU.
De "la política de les canoneres" a la del "bon veí".
Guatemala, Cuba i la Guerra Freda.
La crisi centreamericana.
7.- Del camp a la ciutat Industrialització i urbanització.
Els "populisme" a Argentina i Brasil.
8.- Revolucions i contra-revolucions a Amèrica Llatina La Cuba revolucionària.
El govern militar del Brasil.
Argentina i Xile: democratització, reacció i repressió.
Altres dictadures i democràcies a la regió.
9.- Cap on va Amèrica Llatina? Democratització i neo-liberalisme.
Racisme i masclisme a Amèrica Llatina.
La situació actual.