2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA D'AMÈRICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
A2
Assaig de 5 a 10 pàgines 45%
Proves mixtes
A1
A2
Dues proves escrites que compten 22,5% cadascuna (45%) 45%
Proves pràctiques
A1
A2
Exercicis pràctics i assistència a classe 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Al final del quadrimestre, un cop acabades les classes de l'assignatura, la primera convocatòria és part de l'avaluació continuada. A la segona convocatòria d'avaluació de l'assignatura es podrà fer: 1.- una prova final i única de l'assignatura dirigida als estudiants que no han seguit, o que no han superat l'avaluació continuada; o 2.- una prova o avaluació del temes o exercicis pendents de l'avaluació continuada (en aquest darrer cas, l'alumne ha d'acordar amb el professor els punts que s'avaluaran en aquesta segona convocatòria). La biliografia i fonts d'informació per l'assignatura constaran a l'espai Moodle de l'assignatura.