2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts de l’assignatura
Sessió Magistral Explicació per part del professor dels continguts dels diversos temes que conformen l’assignatura
Treballs Realització d’una ressenya crítica d’un dels llibres de la bibliografia específica que passarà el professor.

Realització d’un treball de recerca d'història local de l'època contemporània, a partir de la consulta de fonts primàries.

Lliurament de la ressenya i del treball de recerca per escrit i en paper, seguint les pautes marcades pel professor
Resolució de problemes, exercicis Comentaris per escrit i orals sobre textos, documentals i/o pel•lícules, o conferències realitzades a les classes pràctiques.
Atenció personalitzada Entrevistes individuals o en petits grups d’estudiants amb el professor dins de l’horari establert pel professor per l’atenció dels alumnes.