2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 12204301
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 Treball fi de grau Quart AN conv. única
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
DILOLI FONS, JORDI
Adreça electrònica joan.casanovas@urv.cat
coral.cuadrada@urv.cat
enric.olive@urv.cat
montserrat.duch@urv.cat
maria.bonet@urv.cat
isabel.caceres@urv.cat
josep.sanchez@urv.cat
jordi.diloli@urv.cat
elisabet.huntingford@urv.cat
joanmaria.thomas@urv.cat
annaisabel.serra@urv.cat
ramon.arnabat@urv.cat
xavier.moreno@urv.cat
joaquin.ruizdearbulo@urv.cat
Professors/es
CASANOVAS CODINA, JOAN
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
OLIVÉ SERRET, ENRIC
DUCH PLANA, MONTSERRAT
BONET DONATO, MARIA
CÁCERES CUELLO DE ORO, ISABEL
SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP
DILOLI FONS, JORDI
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
ARNABAT MATA, RAMON
MORENO JULIÀ, XAVIER
RUIZ DE ARBULO BAYONA, JOAQUIN
Web
Descripció general El Treball de Fi de Grau (TFG) es defineix com una assignatura de 12 crèdits en la qual l’estudiant ha de realitzar, presentar i defensar davant d’un tribunal un treball acadèmic original, autònom i individual, en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements i les competències adquirides en l’ensenyament d'Història. Els TFG poden ser el desenvolupament d’una exposició, un projecte museogràfic, un projecte de catalogació, un projecte de conservació patrimonial, un projecte d’itineraris culturals, un projecte relacionat amb l’activitat arxivística –ordenació, selecció o catalogació de fons documentals-, una memòria d’excavació, un projecte educatiu, un dictamen d’autoria, informes relacionats amb les professions pròpies, treballs monogràfics de reflexió historiogràfica o, finalment, un estat de la qüestió previ a la recerca.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent