2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES I
   Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Selecció dels llocs de treball
Estada de pràctiques Cal signar un conveni específic de col.laboració amb l´empresa seleccionada, fent un total de 150 hores. També es presentarà una memòria de la tasca realitzada i un certificat del Centre valorant el vostre treball.
Pràctiques a laboratoris Treballar en les empreses o àmbits seleccionats segons les instrucció i direcció del tutor d'empresa o institució
Sessió Magistral La coordinadora farà un seguiment del vostre treball
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes L´alumnat mantindrà varies entrevistes durant el curs amb la seva tutora i si s´escau conjuntament amb el/la responsable del Centre
Memòria Cal reflectir a la memòria totes les activitats que heu anat desenvolupant durant les 150 hores. A la memòria cal adjuntar el full d´avaluació i d´autoavaluació.