2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Grau en Història
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204007 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I Primer
Troncal 6
12204001 LLENGUATGES ARTÍSTICS Primer
Troncal 6
12204004 SOCIETAT I CULTURA EN L'ANTIGUITAT Primer
Troncal 6
12204005 SOCIETAT I CULTURA EN L'EDAT MITJANA Primer
Troncal 6
12204003 TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ Primer
Troncal 6
12204010 ANTROPOLOGIA CULTURAL Segon
Troncal 6
12204012 FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA Segon
Troncal 6
12204008 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II Segon
Troncal 6
12204002 ICONOGRAFIA Segon
Troncal 6
12204011 LITERATURA I SOCIETAT Segon
Troncal 6
12204009 PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL Segon
Troncal 6
12204006 SOCIETAT I CULTURA EN L'ÈPOCA MODERNA Segon
Troncal 6