2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història (2008)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204007 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I 1Q
Formació bàsica 6
12204001 LLENGUATGES ARTÍSTICS 1Q
Formació bàsica 6
12204004 SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT 1Q
Formació bàsica 6
12204005 SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA 1Q
Formació bàsica 6
12204003 TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ 1Q
Formació bàsica 6
12204010 ANTROPOLOGIA CULTURAL 2Q
Formació bàsica 6
12204012 FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA 2Q
Formació bàsica 6
12204008 GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II 2Q
Formació bàsica 6
12204002 ICONOGRAFIA 2Q
Formació bàsica 6
12204011 LITERATURA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12204009 PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL 2Q
Formació bàsica 6
12204006 SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204111 ARQUEOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
12204102 EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA 1Q
Obligatòria 6
12204104 HISTÒRIA ANTIGA 1Q
Obligatòria 6
12204105 HISTÒRIA MEDIEVAL 1Q
Obligatòria 6
12204103 SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT 1Q
Obligatòria 6
12204107 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 2Q
Obligatòria 6
12204109 HISTÒRIA D'AMÈRICA 2Q
Obligatòria 6
12204101 HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS 2Q
Obligatòria 6
12204106 HISTÒRIA MODERNA 2Q
Obligatòria 6
12204112 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204116 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ 1Q
Obligatòria 6
12204114 METODOLOGIA HISTÒRICA 1Q
Obligatòria 6
12204108 PREHISTÒRIA 1Q
Obligatòria 6
12204113 ARXIVÍSTICA 2Q
Obligatòria 6
12204118 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA 2Q
Obligatòria 6
12204117 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ 2Q
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204115 HISTORIOGRAFIA 1Q
Obligatòria 6
12204110 MÓN ACTUAL 1Q
Obligatòria 6
12204119 MUSEOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
12204301 TREBALL DE FI DE GRAU AN conv. única
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204209 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT 1Q
2Q
Optativa 3
12204208 HISTÒRIA D'EUROPA 1Q
Optativa 6
12204204 HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA 1Q
Optativa 6
12204201 PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 1Q
Optativa 6
12204245 CONFLICTES DEL SEGLE XX 2Q
Optativa 6
12204239 FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA 2Q
Optativa 6
12204202 HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 2Q
Optativa 6
12204205 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA 2Q
Optativa 6
12204230 HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA 2Q
Optativa 6
12204236 HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS 2Q
Optativa 6
12204257 HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA 2Q
Optativa 6
12204256 HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA 2Q
Optativa 6
12204242 HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX) 2Q
Optativa 6
12204225 PALEOGRAFIA 2Q
Optativa 6
12204224 PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA 2Q
Optativa 6
12204235 SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ 2Q
Optativa 6
12204501 PRÀCTIQUES EXTERNES I AN
Pràctiques Externes optatives 6