2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in History
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
  A2 Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes específics del passat de la humanitat.
  A3 Analitzar i interpretar el registre arqueològic.
  A4 Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques: arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
  A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
  A6 Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
  A7 Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
  A8 Entendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
  A9 Identificar i comprendre les teories dels principals pensadors i els referents filosòfics i literaris compromesos en la construcció històrica.
  A10 Aplicar la didàctica de la Història.
  A11 Interpretar la història com a disciplina en construcció.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project