2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
0
4
0
0
1
LLENGUATGES ARTÍSTICS
1
2
2
0
4
0
0
2
ICONOGRAFIA
1
2
2
0
4
0
0
3
TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
1
2
2
0
4
0
0
4
SOCIETAT I CULTURA EN L'ANTIGUITAT
1
2
2
0
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA EN L'EDAT MITJANA
1
2
2
0
4
0
0
6
SOCIETAT I CULTURA EN L'ÈPOCA MODERNA
1
2
2
0
4
0
0
7
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
1
2
2
0
4
0
0
8
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
1
2
2
0
4
0
0
9
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
0
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
0
4
0
1
1
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
0
4
0
1
2
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA