2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
1
2
2
0
4
0
0
1
ARTISTIC LANGUAGES
1
2
2
0
4
0
0
2
ICONOGRAPHY
1
2
2
0
4
0
0
3
ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
1
2
2
0
4
0
0
4
SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
1
2
2
0
4
0
0
5
SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
1
2
2
0
4
0
0
6
SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
1
2
2
0
4
0
0
7
GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
1
2
2
0
4
0
0
8
GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
1
2
2
0
4
0
0
9
PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
1
2
2
0
4
0
1
0
CULTURAL ANTROPOLOGY
1
2
2
0
4
0
1
1
LITERATURE AND SOCIETY
1
2
2
0
4
0
1
2
MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
1
2
2
0
4
1
0
1
HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
1
2
2
0
4
1
0
2
HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
1
2
2
0
4
1
0
3
CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
1
2
2
0
4
1
0
4
ANCIENT HISTORY
1
2
2
0
4
1
0
5
MEDIEVAL HISTORY
1
2
2
0
4
1
0
6
MODERN HISTORY
1
2
2
0
4
1
0
7
CONTEMPORARY HISTORY
1
2
2
0
4
1
0
9
HISTORY OF AMERICA
1
2
2
0
4
1
1
1
ARCHAOLOGY
1
2
2
0
4
1
1
2
NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
A1Conèixer, analitzar i transmetre la història general i la història pròpia del territori.
LO1Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO2Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO3Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO4Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO5Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO6Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO7Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO8Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO9Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO10Coneixement de la història evolutiva humana
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO11Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO12Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO13Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO14Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO15Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO16Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO17Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO18Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO18 - Conèixer dels diversos models d'estructura política, econòmica i social donats en aquest període
la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO19Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204106/MODERN HISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204111/ARCHAOLOGY
    LO19 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO20Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO20 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO21Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO21 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO22Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO22 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO23Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO23 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO24Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO24 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO25Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204106/MODERN HISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204111/ARCHAOLOGY
    LO25 - Saber gestionar un debat historiogràfic i utilitzar adequadament la terminologia pròpia de la
disciplina a nivell oral i escrit

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO26Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204106/MODERN HISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204111/ARCHAOLOGY
    LO26 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO27Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204106/MODERN HISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204111/ARCHAOLOGY
    LO27 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO28Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO28 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO29Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO29 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO30Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO30 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO31Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAPHY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/MODERN HISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARCHAOLOGY
    LO31 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO32Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAPHY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/MODERN HISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARCHAOLOGY
    LO32 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO33Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204106/MODERN HISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO33 - Comprendre el procés d'aparició i desenvolupament de les primeres societats estatals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO34Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO34 - Conèixer el desenvolupament cultural de les societats del Mediterrani oriental i del Proper Orient
durant l'antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO35Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO35 - Conèixer l'evolució i organització política i social de les comunitats del Mediterrani oriental
d'Egipte i del Proper Orient durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO36Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204002/ICONOGRAPHY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204106/MODERN HISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204111/ARCHAOLOGY
    LO36 - Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO37Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204002/ICONOGRAPHY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204106/MODERN HISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204111/ARCHAOLOGY
    LO37 - Comprendre l'evolució de les formes econòmiques integrades als paisatges antics al Mediterrani i
al Orient Proper i Mitjà

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO38Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204002/ICONOGRAPHY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204106/MODERN HISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204111/ARCHAOLOGY
    LO38 - Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO39Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO39 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO40Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204106/MODERN HISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO40 - Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO41Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAPHY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/MODERN HISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARCHAOLOGY
    LO41 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO42Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO42 - Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
A2Conèixer i analitzar l’estructura diacrònica de la història.
LO1Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Conèixer les fórmules d'organització de les societats des a l'edat mitjana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO2Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO3Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO4Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO5Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO6Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO7Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO8Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO9Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO10Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO11Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO12Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO13Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO14Conèixer de l'estructura diacrònica de la història
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Conèixer de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO15Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO16Analitzar les formes de govern en funció dels estats
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO17Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO18Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO18 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO19Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO19 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO20Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO20 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO21Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO21 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO22Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204002/ICONOGRAPHY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204106/MODERN HISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204111/ARCHAOLOGY
    LO22 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO23Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO23 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO24Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO24 - Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la
contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO25Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAPHY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/MODERN HISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARCHAOLOGY
    LO25 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO26Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204002/ICONOGRAPHY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204106/MODERN HISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204111/ARCHAOLOGY
    LO26 - Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i
ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO27Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204002/ICONOGRAPHY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204106/MODERN HISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204111/ARCHAOLOGY
    LO27 - Adquirir un coneixement de la història de l’Arqueologia incidint particularment en el procés
formatiu de la disciplina

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO28Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204002/ICONOGRAPHY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204106/MODERN HISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204111/ARCHAOLOGY
    LO28 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO29Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204002/ICONOGRAPHY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204106/MODERN HISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204111/ARCHAOLOGY
    LO29 - Aproximar-se al treball de camp arqueològic, en particular l’excavació científica

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO30Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204106/MODERN HISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO30 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO31Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO31 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO32Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204002/ICONOGRAPHY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204106/MODERN HISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204111/ARCHAOLOGY
    LO32 - Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO33Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO33 - Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
A4Conèixer i interpretar la història com a disciplina en construcció.
LO1Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO2Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO3Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Analitzar els canvis produïts en el pensament i la cultura a l'època Moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO4Coneixement de l’estat de la recerca
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO5Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Coneixement i iniciació en els procediments analítics i les disciplines implicades

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO6Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO7Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO8Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO9Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO10Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO11Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO12Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Comparar la situació política a Europa al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO13Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO14Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO15Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO16Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO17Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
A5Conèixer i analitzar els temes i problemàtiques objecte de debat historiogràfic.
LO1Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO2Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO3Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO4Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO5Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO6Coneixement de l’estat de la recerca
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Coneixement de l’estat de la recerca

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO7Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO8Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO9Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO10Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO11Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO12Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Coneixement dels diversos models d'estructura política i social donats en aquest període la
història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO13Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO14Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO15Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO16Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO17Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO18Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO18 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO19Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204106/MODERN HISTORY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204111/ARCHAOLOGY
    LO19 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO20Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204106/MODERN HISTORY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204111/ARCHAOLOGY
    LO20 - Conèixer un dels arts més influents, en tots els àmbits, des del naixement

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO21Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204002/ICONOGRAPHY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204106/MODERN HISTORY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204111/ARCHAOLOGY
    LO21 - Acostar-se a l'art cinematogràfic estudiant les manifestacions i concepcions des de mitjans segle
XX fins a l'actualitat

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
A6Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
LO1Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO2Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO3Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO4Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Conèixer, analitzar i valorar el paper de l'església en la societat moderna.

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO5Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Anàlisi i valoració del paper que van tenir els avenços científics i els descobriments
geogràfics a l'Època Moderna i la influència al món actual

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO6Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO7Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO8Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Analitzar, valorar i elaborar un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història moderna,
tenint en compte els diversos factors exposats a classe especialment aquells que són resultat de la
recopilació d'informació de l’alumne

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO9Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Saber analitzar les principals cultures polítiques i les dinàmiques socials, els eixos dels
processos que determinen els canvis de mentalitat i les principals opcions polítiques del segle XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO10Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Demostrar que posseeixen un coneixement bàsic de les metodologies, de les teories, de les
tècniques i instruments d'investigació, així com saber utilitzar els conceptes fonamentals i les
principals categories historiogràfiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO11Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar críticament els seus
desenvolupaments

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO12Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO13Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Familiaritzar-se amb el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història, incidint
particularment en les últimes tendències interpretatives

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO14Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Conèixer i utilitzar correctament tot tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
electròniques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO15Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Conèixer l'ús dels diferents instruments d'anàlisi de la Història Antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
A7Conèixer, analitzar i interpretar la història local.
LO1Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Del naixement del cinema a Espanya fins a la actualitat: La seva evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
A8 Conèixer, analitzar i interpretar la història de la integració europea.
LO1Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO2Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Coneixement de plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO3Conèixer de la història de la integració europea
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Conèixer de la història de la integració europea

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO4Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Conèixer els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els Estats, els seus interessos geopolítics al llarg del segle
XX

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO5Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Saber seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que marquen i donen identitats a
l’època contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO6Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Saber transmetre coneixements i comunicar conclusions de manera clara, oralment o per escrit, a un
públic tan especialitzat com no especialitzat. Demostrar que es poden utilitzar els principals
esdeveniments de la Història Universal i de la Història d’Europa, per poder gestionar en
perspectiva comparativa el conjunt dels fets, estimulant-ne la reflexió sobre el mateix

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
A9Conèixer, analitzar i interpretar detalladament un o més períodes específics del passat de la
humanitat.
LO1Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204002/ICONOGRAPHY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204106/MODERN HISTORY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204111/ARCHAOLOGY
    LO1 - Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO2Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204002/ICONOGRAPHY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204106/MODERN HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204111/ARCHAOLOGY
    LO2 - Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO3Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204002/ICONOGRAPHY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204106/MODERN HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204111/ARCHAOLOGY
    LO3 - Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO4Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204002/ICONOGRAPHY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204106/MODERN HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204111/ARCHAOLOGY
    LO4 - Comparar elements de les societats medievals i de les expressions culturals amb d'altres de les
societats actuals

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO5Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204002/ICONOGRAPHY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204106/MODERN HISTORY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204111/ARCHAOLOGY
    LO5 - Conèixer i valorar els elements que configuren l'Estat Modern

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO6Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO6 - Conèixer els diversos models d'estructura política i social en aquest període de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO7Coneixement de la història evolutiva humana
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204106/MODERN HISTORY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO7 - Coneixement de la història evolutiva humana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO8Coneixement metodologia de recerca
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204002/ICONOGRAPHY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204106/MODERN HISTORY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204111/ARCHAOLOGY
    LO8 - Coneixement metodologia de recerca

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO9Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204106/MODERN HISTORY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO9 - Capacitat d’adquisició d’informació sobre evolució humana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO10Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204002/ICONOGRAPHY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204106/MODERN HISTORY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204111/ARCHAOLOGY
    LO10 - Lectura, traducció i comprensió de textos científics actuals en anglès al seu nivell

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO11Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204002/ICONOGRAPHY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204106/MODERN HISTORY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204111/ARCHAOLOGY
    LO11 - Lectura de bibliografia específica per introduir-se en les tècniques i en la interpretació actual
de l’evolució humana

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO12Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204002/ICONOGRAPHY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204106/MODERN HISTORY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204111/ARCHAOLOGY
    LO12 - Disseny i projecció d’un petit treball de recerca per la comprensió del valor de la metodologia
i per aplicar la metodologia científica

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO13Coneixement de l'estructura diacrònica de la història
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204002/ICONOGRAPHY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204106/MODERN HISTORY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204111/ARCHAOLOGY
    LO13 - Coneixement de l'estructura diacrònica de la història

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO14Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204002/ICONOGRAPHY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204106/MODERN HISTORY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204111/ARCHAOLOGY
    LO14 - Coneixement detallat d'un o més períodes específics del passat de la humanitat i, en aquest cas,
de la història Contemporània

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO15Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204002/ICONOGRAPHY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204106/MODERN HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204111/ARCHAOLOGY
    LO15 - Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO16Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204002/ICONOGRAPHY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204106/MODERN HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204111/ARCHAOLOGY
    LO16 - Anàlisi, valoració i elaboració d'un discurs raonat al voltant d'aspectes claus de la història
contemporània, tenint en compte els diversos factors exposats a classe i posant especial èmfasi en
la recopilació d'informació que faci cada alumne

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO17Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204002/ICONOGRAPHY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204106/MODERN HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204111/ARCHAOLOGY
    LO17 - Conèixer els conceptes fonamentals de la història medieval universal

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO18Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204002/ICONOGRAPHY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204106/MODERN HISTORY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204111/ARCHAOLOGY
    LO18 - Comparar les estructures i processos històrics donats en un període de l’edat mitjana, i
d’aquest amb els antecedents i conseqüents

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO19Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204002/ICONOGRAPHY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204010/CULTURAL ANTROPOLOGY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204011/LITERATURE AND SOCIETY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204012/MODERN AND CONTEMPORANY PHILOSOPHY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204101/HISTORY OF THE CINEMA AND OTHER AUDIOVISUAL ARTS
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204102/HUMAN EVOLUTION AND CULTURE
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204103/CONTEMPORANY SOCIETAT AND CULTURE
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204104/ANCIENT HISTORY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204105/MEDIEVAL HISTORY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204106/MODERN HISTORY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204107/CONTEMPORARY HISTORY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204109/HISTORY OF AMERICA
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204111/ARCHAOLOGY
    LO19 - Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna

12204112/NEW TECHNOLOGIES APPLIED TO THE HUMAN SCIENCES
 LO20Analitzar les formes de govern en funció dels estats
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204001/ARTISTIC LANGUAGES
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204002/ICONOGRAPHY
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204003/ARTISTIC AND CONSTRUCTION TECHNIQUES
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204004/SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204005/SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204006/SOCIETY AND CULTURE IN THE MODERN AGE
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204007/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY I
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204008/GEOGRAFY: TERRITORY AND SOCIETY II
    LO20 - Analitzar les formes de govern en funció dels estats

12204009/PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
    LO20 -