2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
0
4
0
0
1
LLENGUATGES ARTÍSTICS
1
2
2
0
4
0
0
2
ICONOGRAFIA
1
2
2
0
4
0
0
3
TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
1
2
2
0
4
0
0
4
SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
1
2
2
0
4
0
0
5
SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
1
2
2
0
4
0
0
6
SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
1
2
2
0
4
0
0
7
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
1
2
2
0
4
0
0
8
GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
1
2
2
0
4
0
0
9
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
0
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
0
4
0
1
1
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
0
4
0
1
2
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
0
4
1
0
1
HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
1
2
2
0
4
1
0
2
EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
1
2
2
0
4
1
0
3
SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
1
2
2
0
4
1
0
4
HISTÒRIA ANTIGA
1
2
2
0
4
1
0
5
HISTÒRIA MEDIEVAL
1
2
2
0
4
1
0
6
HISTÒRIA MODERNA
1
2
2
0
4
1
0
7
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
1
2
2
0
4
1
0
9
HISTÒRIA D'AMÈRICA
1
2
2
0
4
1
1
1
ARQUEOLOGIA
1
2
2
0
4
1
1
2
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
1
2
2
0
4
1
0
8
PREHISTÒRIA
1
2
2
0
4
1
1
3
ARXIVÍSTICA
1
2
2
0
4
1
1
4
METODOLOGIA HISTÒRICA
1
2
2
0
4
1
1
6
HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
1
2
2
0
4
1
1
7
HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
1
2
2
0
4
1
1
8
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
1
2
2
0
4
1
1
0
MÓN ACTUAL
1
2
2
0
4
1
1
5
HISTORIOGRAFIA
1
2
2
0
4
1
1
9
MUSEOLOGIA
1
2
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
0
4
2
0
1
PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
1
2
2
0
4
2
0
2
HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
1
2
2
0
4
2
0
4
HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
1
2
2
0
4
2
0
5
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
1
2
2
0
4
2
0
8
HISTÒRIA D'EUROPA
1
2
2
0
4
2
0
9
ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
1
2
2
0
4
2
2
4
PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
1
2
2
0
4
2
2
5
PALEOGRAFIA
1
2
2
0
4
2
3
0
HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
1
2
2
0
4
2
3
5
SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
1
2
2
0
4
2
3
6
HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
1
2
2
0
4
2
3
9
FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
1
2
2
0
4
2
4
2
HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
1
2
2
0
4
2
4
5
CONFLICTES DEL SEGLE XX
1
2
2
0
4
2
5
6
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
1
2
2
0
4
2
5
7
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
1
2
2
0
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES I
A1Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
RA1Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Coneix els conceptes principals i les dinàmiques de la història general o universal.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix la història de l'entorn proper local i regional.
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Coneix la història de l'entorn proper local i regional.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Aprèn a explicar el mitjà proper a partir de la coneixement del passat.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de la Península Ibèrica.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Coneix i comprèn l’evolució històrica de l’estat espanyol i d’Europa.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA6 - Analitza els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA7 - Coneix en profunditat temes específics tant històrics com metodològics.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A2Conèixer, analitzar i interpretar l’estructura diacrònica de la Història i un o més períodes
específics del passat de la humanitat.
RA1Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Coneix i analitza les diverses etapes històriques des de la prehistòria fins a la
contemporaneïtat.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix l'estructura diacrònica de la història.
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Coneix l'estructura diacrònica de la història.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Entén la formació dels estats llatinoamericans i les formes polítiques i socials que els
integren.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Comprèn els mecanismes de la transició de la era colonial a la contemporània, a Amèrica.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix la història evolutiva humana.
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Coneix la història evolutiva humana.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA6 - Coneix els diversos models d’estructura política, econòmica i social existents en un període de
la història.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA7 - Coneix els principals fets que caracteritzen la contemporaneïtat, els conflictes mundials i les
dinàmiques de les relacions entre els estats, així com els seus interessos geopolítics al llarg
del segle XX.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Coneix les relacions polítiques del segle XX.
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA8 - Coneix les relacions polítiques del segle XX.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA9 - Sap seguir els recorreguts diacrònics dels principals elements que donen identitat a una època.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA10 - Compara les estructures i els processos històrics existents en un període de la història amb els
seus antecedents i conseqüències.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA11 - Coneix el desenvolupament polític, social i econòmic dels principals pobles mediterranis durant
l’antiguitat i els seus sistemes de relació.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA12Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA12 - Coneix els conceptes fonamentals de la història medieval universal.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A3Analitzar i interpretar el registre arqueològic.
RA1Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Introdueix els rudiments metodològics per utilitzar altres fonts no escrites com les
arqueològiques i altres.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Adquireix un coneixement de la història de l’arqueologia centrant-se en el procés formatiu de la
disciplina.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3S’aproxima al treball de camp arqueològic.
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - S’aproxima al treball de camp arqueològic.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Coneix el mètode arqueològic com a instrument auxiliar de la història.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A4Analitzar i interpretar els diferents llenguatges, procediments i tècniques artístiques:
arquitectura, urbanisme, pintura, escultura, iconografia, fotografia, cinema, música, etc.
RA1Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Incorpora els elements teòrics adquirits en l'anàlisi crítica de les obres d'art.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Realitza una anàlisi interpretativa de les diverses metodologies històriques artístiques de
l’art europeu produït en els segles que es tracten.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Coneix de forma detallada l'art produït a Europa al llarg dels segles XVII, XVIII, XIX , XX i
començaments del segle XXI.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Coneix l’evolució de l’arquitectura i el seu significat socio-polític.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Identifica els models urbanístics i el seu desenvolupament al llarg de la Història.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA6 - Aplica el coneixement interdisciplinari dels diferents llenguatges artístics a la interpretació i
l’anàlisi de l’obra d’art.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA7 - Reconeix a través dels mecanismes lingüístics i semiològics que ens proporciona l’obra
d’art, els elements temporals (diacronia i sincronia) i culturals que conté.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA8 - Assoleix un coneixement transversal de tots els estrats i estadis constructius de l’obra d’art
que permeti elaborar un discurs encarat a l’anàlisi de les tècniques i les seves aplicacions
professionals.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA9 - Distingeix en l’obra d’art acabada els processos i la riquesa d’elements que la constitueixen.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA10 - Interpreta tots els elements narratius i simbòlics, presents en un discurs artístic.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA11 - Estableix vectors entre el rerefons mític i la representació visual.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A5Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
RA1Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Aconsegueix una perspectiva crítica del model de desenvolupament.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Coneix i usa mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A6Usar, ordenar i interpretar les fonts històriques.
RA1Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Analitza i valora els conceptes apresos a partir de les fonts històriques mitjançant el comentari
de text o material afí.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Coneix l’ús dels diferents instruments d’anàlisi de la història antiga: fonts escrites,
numismàtica i arqueologia.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Aplica els mètodes històrics al tractament de les fonts i a l’anàlisi del coneixement
històric.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Investiga en fonts històriques com a base als estudis o treballs de la matèria.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A7Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
RA1Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Analitza, valora i crea discursos elaborats sobre assumptes principals de la història, aplicant el
coneixement adquirit i la consulta bibliogràfica.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Sap posicionar-se en els debats i exposar els seus arguments amb claredat i rigor, relacionant els
temes tractats amb l'actualitat.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Analitza de forma crítica les tradicions historiogràfiques sobre temes controvertits o en general.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Analitza, reflexiona i planteja la critica de textos variats o de fonts històriques tenint en
compte el context referencial històric, territorial i historiogràfic.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204110/MÓN ACTUAL
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204119/MUSEOLOGIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204225/PALEOGRAFIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA6 - Inicia la investigació històrica a partir de fonts variades (intencionals i no intencionals).

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA7 - Analitza les fonts i els estudis històrics a partir de la historiografia.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA8 - Identifica les principals tendències historiogràfiques i n’analitza críticament el seu
desenvolupament.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA9Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA9 - Llegeix, tradueix i comprèn textos científics en altres idiomes.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA10Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA10 - Coneix i utilitza correctament qualsevol tipus de fonts històriques o informacions bibliogràfiques
i electròniques.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA11Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA11 - Realitza i gestiona informes, memòries, projectes i monografies sobre temes concrets.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA12Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA12 - Usa el coneixement de les fonts historiogràfiques en les pràctiques en empreses o institucions.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A8Entendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i
geogràfics on s’integren.
RA1Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Comprèn els conceptes fonamentals de l'antropologia social i cultural.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Analitza els comportaments humans i les estratègies de les diferents organitzacions socials al
llarg de la història mitjançant la interpretació de dades.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Coneix i sap relacionar religió, societat i política dins del discurs històric.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Comprèn conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Té coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA6 - Coneix la geografia regional i mundial i la sap relacionar amb els diferents períodes històrics.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA7 - Sap representar i llegir la informació geogràfica per a la comprensió i interpretació de la
història del territori.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A9Identificar i comprendre les teories dels principals pensadors i els referents filosòfics i
literaris compromesos en la construcció històrica.
RA1Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Coneix els plantejaments filosòfics i teòrics relacionats amb l’evolució.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix el pensament del segle XX.
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Coneix el pensament del segle XX.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Compren els conceptes i teories fonamentals dels principals pensadors.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Coneix les principals formes de pensament i teories filosòfiques de l’antiguitat.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Té una visió de conjunt del pensament modern i contemporani.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA6Adquireix coneixements literaris i culturals.
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA6 - Adquireix coneixements literaris i culturals.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA7Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA7 - Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de
discursos socials.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA8Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA8 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació a les preocupacions i ideals estètics.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A10Aplicar la didàctica de la Història.
RA1Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Presenta de forma didàctica alguna de les qüestions estudiades.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Coneix, analitza i realitza estudis en relació a la divulgació del passat.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Sap socialitzar la informació.
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Sap socialitzar la informació.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Realitza projectes relacionats amb el coneixement històric.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA5 - Coneix i aplica les diferents tecnologies de la informació.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
A11Interpretar la història com a disciplina en construcció.
RA1Coneix l’estat de la recerca.
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA1 - Coneix l’estat de la recerca.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA2Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA2 - Coneix i s’inicia en els procediments analítics i les disciplines implicades.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA3Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA3 - Analitza, valora i elabora un discurs raonat al voltant d’aspectes clau de la història apresos a
classe.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA4Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204011/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204012/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204101/HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204102/EVOLUCIÓ HUMANA I CULTURA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204103/SOCIETAT I CULTURA EN LA CONTEMPORANEITAT
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204104/HISTÒRIA ANTIGA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204105/HISTÒRIA MEDIEVAL
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204106/HISTÒRIA MODERNA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204107/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204109/HISTÒRIA D'AMÈRICA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204111/ARQUEOLOGIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204112/NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LES CIÈNCIES HUMANES
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204108/PREHISTÒRIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204113/ARXIVÍSTICA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204114/METODOLOGIA HISTÒRICA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204116/HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204117/HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204118/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204110/MÓN ACTUAL
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204115/HISTORIOGRAFIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204119/MUSEOLOGIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204201/PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204202/HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204204/HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204205/HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204208/HISTÒRIA D'EUROPA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204209/ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204224/PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204225/PALEOGRAFIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204230/HISTÒRIA DE LA DONA EN L'EDAT MITJANA I MODERNA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204235/SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204236/HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204239/FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204242/HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX)
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204245/CONFLICTES DEL SEGLE XX
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204256/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204257/HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA
    RA4 - Comprèn la importància de la hipòtesi com a punt de partida de tota la investigació i sap
aplicar-la a l’estudi.

12204501/PRÀCTIQUES EXTERNES I
 RA5Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204001/LLENGUATGES ARTÍSTICS
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204002/ICONOGRAFIA
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204003/TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204004/SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204005/SOCIETAT I CULTURA A L'EDAT MITJANA
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204006/SOCIETAT I CULTURA A L'ÈPOCA MODERNA
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204007/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204008/GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT II
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204009/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Aplica una metodologia crítica tant en les fonts com en les publicacions existents.

12204010/ANTROPOLOGIA CULTURAL