2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) SOCIETY AND CULTURE IN THE ANCIENT WORLD Code 12214004
Study programme
Graduate in the History of Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i Història de l'Art
Coordinator
BEA CASTAÑO, DAVID
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
E-mail jordi.diloli@urv.cat
elisabet.huntingford@urv.cat
david.bea@urv.cat
Lecturers
DILOLI FONS, JORDI
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
BEA CASTAÑO, DAVID
Web
General description Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumne conegui els processos de formació de les primeres societats estatals, l’aparició de l’urbanisme, l’escriptura, les diferents formes d’organització social, política i econòmica i l’art com a representació delpoder polític i religiós en un espai geogràfic determinat: Egipte i el Proper Orient i la Mediterrània Oriental. La informació que proporciona aquesta assignatura als alumnes es completa amb la que obtenen a Història Antiga Universal per tal d’oferir una panoràmica complerta sobre el desenvolupament de les societats històriques Mediterrànies i del Proper Orient, incidint en cada un dels blocs culturals de forma diacrònica però relacionant-los sincrònicament.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.