2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Subjects
  SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES Code 12214005
Study programme
Grau d'Història de l'Art (2008)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Formació bàsica First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
BONET DONATO, MARIA
E-mail franciscojavier.faci@urv.cat
Lecturers
FACI LACASTA, FRANCISCO JAVIER
Web
General description L’assignatura introdueix als alumnes en els aspectes més destacats de les formacions socials de l’edat mitjana, així com les seves manifestacions culturals amb la fi de que l’alumne accedeixi a una formació bàsica del període per poder fixar els coneixements posteriors que aporta el grau d’història. Es tracta d’una introducció al període que prepondera el coneixement de les estructures de llarga durada, com són les socials o culturals acompanyades del coneixement de l’estructura econòmica. Concretament, en aquesta matèria l’alumne establirà el coneixement dels grans processos socials de manera general i aprendra a valorar les diferents expressions culturals – artístiques, literàries, intel•lectuals i populars – com a font principal per a la introducció a la societat medieval.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.