2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) SOCIETY AND CULTURE IN THE MIDDLE AGES Code 12214005
Study programme
Graduate in the History of Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i Història de l'Art
Coordinator
BONET DONATO, MARIA
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
E-mail coral.cuadrada@urv.cat
maria.bonet@urv.cat
Lecturers
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
BONET DONATO, MARIA
Web
General description L’assignatura introdueix als alumnes en els aspectes més destacats de les societats a l’edat mitjana, en les seves formes de vida i en les manifestacions culturals per tal que l’alumne tingui la formació bàsica del període, que permet fixar els coneixements posteriors que aporta el grau d’història. Es tracta d’una introducció al període que es basa en la comprensió dels elements bàsics de funcionament de les societats i les manifestacions en la vida quotidiana, creatives i intel·lectuals.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.