2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Grau en Història de l'Art
 Subjects
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Ha de servir per entendre en quina situació es trova la humanitat, tant des d'un pont de viosta econòmic, com polític i social.
Lecture Explicació detallada dels temes especificats a l'index temàtic de la matèria.
Problem solving, exercises Els textos de pràctiques encarregats pel professor es discutitran a classe per tal de fomentar la interrelació dialèctioca entre ells i el docent
Seminars Exposició de temes per part dels alumnes
External practicals (in the field/ excursions) Pràctiques hemerogràfiques i sortides a veure algun film, teatre, conferència, etc.
Presentations / expositions El tema encarregat als alumnes serà exposat a l'aula amb indicacions prèvies del professor
Previous studies Suport a l'alumne per tal de que disposi de bibliografia actualitzada i de coneixements historiogràfics suficients per tal de prepara´-se l'assignatura i els treballs recomanats