2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A19 Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual
 A35 Saber analitzar la complexitat i interdependència del món actual
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics