2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
45 0 45
Resolució de problemes, exercicis
8 0 8
Seminaris
10 0 10
Pràctiques de camp/sortides
8 0 8
Presentacions / exposicions
1 0 1
Estudis previs
0 0 0
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves de desenvolupament
5 0 5
Proves pràctiques
1 0 1
Proves orals
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat