2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Ha de servir per entendre en quina situació es trova la humanitat, tant des d'un pont de viosta econòmic, com polític i social.
Sessió Magistral Explicació detallada dels temes especificats a l'index temàtic de la matèria.
Resolució de problemes, exercicis Els textos de pràctiques encarregats pel professor es discutitran a classe per tal de fomentar la interrelació dialèctioca entre ells i el docent
Seminaris Exposició de temes per part dels alumnes
Pràctiques de camp/sortides Pràctiques hemerogràfiques i sortides a veure algun film, teatre, conferència, etc.
Presentacions / exposicions El tema encarregat als alumnes serà exposat a l'aula amb indicacions prèvies del professor
Estudis previs Suport a l'alumne per tal de que disposi de bibliografia actualitzada i de coneixements historiogràfics suficients per tal de prepara´-se l'assignatura i els treballs recomanats