2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Lletres
A A 
castellano 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Asignaturas
  PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Ha de servir per entendre en quina situació es trova la humanitat, tant des d'un pont de viosta econòmic, com polític i social.
Sesión magistral Explicació detallada dels temes especificats a l'index temàtic de la matèria.
Resolución de problemas/ejercicios Els textos de pràctiques encarregats pel professor es discutitran a classe per tal de fomentar la interrelació dialèctioca entre ells i el docent
Seminarios Exposició de temes per part dels alumnes
Prácticas de campo / salidas Pràctiques hemerogràfiques i sortides a veure algun film, teatre, conferència, etc.
Presentaciones/exposiciones El tema encarregat als alumnes serà exposat a l'aula amb indicacions prèvies del professor
Estudios previos Suport a l'alumne per tal de que disposi de bibliografia actualitzada i de coneixements historiogràfics suficients per tal de prepara´-se l'assignatura i els treballs recomanats