2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Ha de servir per entendre en quina situació es trova la humanitat, tant des d'un pont de viosta econòmic, com polític i social.
Lecture Explicació detallada dels temes especificats a l'index temàtic de la matèria.
Problem solving, exercises Els textos de pràctiques encarregats pel professor es discutitran a classe per tal de fomentar la interrelació dialèctioca entre ells i el docent
Seminars Exposició de temes per part dels alumnes
Field work/trips Pràctiques hemerogràfiques i sortides a veure algun film, teatre, conferència, etc.
Presentations / expositions El tema encarregat als alumnes serà exposat a l'aula amb indicacions prèvies del professor
Previous studies Suport a l'alumne per tal de que disposi de bibliografia actualitzada i de coneixements historiogràfics suficients per tal de prepara´-se l'assignatura i els treballs recomanats