2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Assignatures
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
Estudi des de la cris de la fi del món bipolar. 0
Sessió Magistral
Assistència obligatòria a classe 0
Resolució de problemes, exercicis
A partir del dossier preparat pel professor, els alumnes han de fer els treballs pràctics que se'ls proposen 0
Seminaris
Preparació d'un tema per part dels alumnes 0
Pràctiques de camp/sortides
Visites a arxius, hemeroteques i les activitats culturals proposades 0
Presentacions / exposicions
Exposició d'un tema a classe 0
Estudis previs
Preparació bibliogràfica del contingut 0
Atenció personalitzada
Veure les dificultats dels alumnes i intentar de donar-los-hi les orientacions específiques per resoldre-les. 0
Proves de desenvolupament
Examen del contingut de la matèria 80
Proves pràctiques
Comentari d'un text 10
Proves orals
Exposició a classe 10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria