2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Introductory activities
Estudi des de la cris de la fi del món bipolar. 0
Lecture
Assistència obligatòria a classe 0
Problem solving, exercises
A partir del dossier preparat pel professor, els alumnes han de fer els treballs pràctics que se'ls proposen 0
Seminars
Preparació d'un tema per part dels alumnes 0
Field work/trips
Visites a arxius, hemeroteques i les activitats culturals proposades 0
Presentations / expositions
Exposició d'un tema a classe 0
Previous studies
Preparació bibliogràfica del contingut 0
Personal tuition
Veure les dificultats dels alumnes i intentar de donar-los-hi les orientacions específiques per resoldre-les. 0
Extended-answer tests
Examen del contingut de la matèria 80
Practical tests
Comentari d'un text 10
Oral tests
Exposició a classe 10
Others  
 
Other comments and second call