2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Grau en Història de l'Art
 Subjects
  PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
   Assessment
  Description Weight
Introductory activities Estudi des de la cris de la fi del món bipolar. 0
Lecture Assistència obligatòria a classe 0
Problem solving, exercises A partir del dossier preparat pel professor, els alumnes han de fer els treballs pràctics que se'ls proposen 0
Seminars Preparació d'un tema per part dels alumnes 0
External practicals (in the field/ excursions) Visites a arxius, hemeroteques i les activitats culturals proposades 0
Presentations / expositions Exposició d'un tema a classe 0
Previous studies Preparació bibliogràfica del contingut 0
Personal tuition Veure les dificultats dels alumnes i intentar de donar-los-hi les orientacions específiques per resoldre-les. 0
Extended-answer tests Examen del contingut de la matèria 80
Practical tests Comentari d'un text 10
Oral tests Exposició a classe 10
 
Other comments and second call