2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Continguts
Topic Sub-topic
I. La crisi de la democràcia.
II. La construcció de l’Estat del Benestar a l’Occident europeu en la postguerra de la Segona Guerra Mundial.
III. ¿Està el món millor o pitjor que fa cinquanta anys?
IV. Anàlisi de conflictes actuals:
I. La crisi de la democràcia. Els nous moviments polítics i socials des de la década de 1960 i la crisi dels partits tradicionals. ¿Què és el populisme? Populismes: Tipus. El populisme autoritari a Europa i a l’Estat espanyol. Comparació amb els feixismes del període d’Entreguerres. Situació actual.
II. La construcció de l’Estat del Benestar a l’Occident europeu en la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Una extraordinària fase económica expansiva. Els atacs a l’Estat del Benestar. Neoliberalisme. Polítiques neoliberals. La crisi estructural de l’Estat del Benestar. Automatització, globalització i Estat del Benestar.
III. ¿Està el món millor o pitjor que fa cinquanta anys? Anàlisi de dades comparatives: demografía, economía, alimentació, cultura i educació, democracia i dictadura. Anàlisi geográfica.
IV. Anàlisi de conflictes actuals: Terrorisme islamista; ISIS/Daesh; Síria, Palestina, Iemen, Corea, illes del Mar de la Xina, el Brexit, i altres.