2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Avaluació
 
Other comments and second call

L'avaluació es basarà en un examen que tindrà un valor del 100% de la nota final de l'assignatura.