2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Fonts d'informació
Basic

Burganya Riera, Josep, L’Estat del Benestar i els seus detractors. A propòsit dels orígens I el dilema del model social europeu en temps de crisis, Barcelona, Octaedro, 2014.

Payne, Stanley G., El fascismo, Madrid, Alianza, 1982.      

Thomàs, Joan Maria, Los fascismos españoles, Barcelona, Ariel, 2019.

Judt, Tony, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2010.

Martí Font; Josep M; Barbier, Christophe Barbier, La fortaleza asesina. Los populismos contra Europa, Barcelona, Península, 2018.

Judis, John B., La explosión populista, Bilbao, Deusto, 2017.

Complementary

La determinarem la primera setmana de curs però inclourà 4 lectures obligatòries