2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Graduate in the History of Art
 Subjects
  LITERATURE AND SOCIETY
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) LITERATURE AND SOCIETY Code 12214011
Study programme
Graduate in the History of Art
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Coordinator
GIMENO PUYOL, MARIA DOLORES
GALLARDO TORRANO, PEDRO
ARITZETA ABAD, MARGARIDA
E-mail mariadolores.gimeno@urv.cat
margarida.aritzeta@urv.cat
pere.gallardo@urv.cat
Lecturers
GIMENO PUYOL, MARIA DOLORES
ARITZETA ABAD, MARGARIDA
GALLARDO TORRANO, PEDRO
Web http://margarida.aritzeta@urv.cat
General description La docència d'aquest grup S'IMPARTIRÀ SEMIPRESENCIALMENT. Les persones matriculades hauran de tenir accés a un ORDINADOR i CONNEXIÓ A INTERNET (a casa o a la Facultat) per poder-la cursar. Continguts: Aquesta assignatura es proposa estudiar la relació que hi ha entre la literatura i el seu entorn social, quines són les funcions que s'atribueixen a la ficció en les grans etapes de la història occidental i de quina manera la literatura construeix els seus models. Finalment es vol observar de quina manera la literatura és un camp on s'exerceixen una sèrie d'activitats de tipus ideològic, econòmic i social.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.